Denne asymmetrisk komponerte bygningen ble oppført i år 1900 for manufakturhandler Martin Andreassen Brønnum.

Etter tegninger av arkitekt Gustav Gulbrandsen. Samme byggherre og arkitekt finner man også i Kongens gate 10

Les mer
Se bilde av stedet idag

.Bygningens gatefasade er stort sett utført i gul tegl. Gesimser er utført i puss, mens artikulerende elementer er i rød tegl og puss.

Bygningen har et barokkpreget jugendpreg. Fasadens asymmetriske akse defineres av den svungne barokkgavlen og balkongen.

I denne harmoniske og godt bevarte bygningen, er også andre stilarter representert.

I første etasje er det utført betydelige forandringer, mens en utskiftning av vinduer i annen etasje på 1970-tallet også har forringet kvaliteten noe.

Anvendt litteratur/kilder:
Sandefjord kommunes bevaringsplakat