Denne staselige gården ble ble oppført i år 1900 for manufakturhandler Martin Andreassen Brønnum etter tegninger av arkitekt Gustav Gulbrandsen.
Samme byggherre og arkitekt finner man også i Kongens gate 9.

I Bytunet ligger arkitekt Gustav Gulbrandsens kanskje flotteste bygning i Sandefjord som byr på stor variasjon av stilarter.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Bygningens hovedfasade vender mot Byparken, og danner en viktig vegg i byrommet.
Bygningen er en av de staseligste i Sandefjord, og en av de best utførte bygningene i jugendstil.

Jugenddetaljer ser vi blant annet i de stiliserte blomstene i kapitelene over de kanelerte søyleimitasjonene.

Den har fasader i gul tegl, der hovedfasadens symmetri fremheves av den høye, smale jugendgavlen som danner midtaksen sammen med de to balkongene nedenfor.
Fasaden artikuleres gjennom bruk av rød tegl og puss, mens kraftige pussede pilastre binder annen og tredje etasje sammen.
Striper av rød tegl markerer pilastrenes fundament. Gården har ellers et brutt hjørne mot Kongens gate.

Den sekundære fasaden - som vender mot denne gaten - er blitt noe redusert gjennom et par uheldige endringer.
Mye av den original fasadepynt blitt borte, men der er fremdeles vakre vindusinnramminger i 2.et.