Denne gården ble bygget like etter Sandefjords bybrann år 1900 ved arkitekt Gustav Lorentz Gulbrandsen.
Oppdragsgiver var  kjøbmand i manufaktur John Elisæus Sanne Wetlesen fra Porsgrunn, som allerede i 1860-årene etablerte seg som handelsmann i Sandefjord. Han var også en tid skipsreder og verftseier. Sønnen Wilhelm Lauritz Wetlesen ble en kjent kunstmaler.
Huset er bygget i tegl over to og en halv etasje, og er satt sammen av to asymmetriske enheter som sammen danner en symmetrisk komposisjon, med unntak av høyredelens karnapp.
Begge delene har midtstilte gavloppbygg. Fasaden er for det meste utført i gul tegl, med markeringer i rød tegl, puss og stukk. Gården er holdt i jugendstil.
Her er karnapp over to etasjer, som ender i en balkong med et behersket blomstermotiv i balkongrekkverke.

I 1933 startet Bj. Haugen kolonialbutikk i nr. 15.

Se bilde av stedet idag