Riggeravdelingen var engang blant de viktigste ved et verft, som bygget seilskip. Til disse skutene gjorde de klar og monterte både stående rigg (stag) til avlastning av master og løpende rigg til haling og låring av seil.

Da seilskipene stort sett forsvant, fikk riggerne nye oppgaver med utstyr til lasting og lossing ved hjelp av master med bommer, lasteblokker, ståltau (wire) og koblingsutstyr.

På reparasjonsbåter måtte slikt utstyr med gjevne mellomrom demonteres, overhales, nøye merkes, testes med overlast og sertifiseres.

   
https://www.lardex.net