Området rundt Sandarveien Dølebakken omkring 1920. Sande skole i midten av bildet. Den lå med adresse til Sandarveien 1.Det var meningen at vanlige folk skulle lære å lese. Fremdeles var det kirken ved presten som skulle stå for opplæringen. Til hjelp hadde han klokkeren. Men det var ofte dårlig hjelp, ettersom klokkerne ofte snaut kunne lese og skrive selv. Begynnelsen til et organisert skoleverk fikk vi i samband med Skoleforordningen av 1739. Da hadde allerede Sandeherred menighet en ordning med tre skoledistrikt, som sokneprest Kristian Langemach Leth (1732-36) hadde fatt i stand. Skoleforordningen ble fulgt opp av lokale skolefundaser (planer). I vår kommune ble denne et tilbakesteg i forhold til Leths organisasjon, idet Sandefjord ble skilt ut. Sandeherred fikk bare to distrikt, en ordning som varte fram til 1780, da prost Schelven fikk vedtatt en ny fundas med tre omgangsskoledistrikt. Mer fart i sakene kom det med den store skolemannen i vårt distrikt i forrige hundreåret, sokneprest Andreas Fredrik Schrseter (1799-1832). Han satte i gang med å utdanne lerere og sørget ogsi for at de fikk skikkelig etterutdanning. I alt 27 unge menn fikk lærerutdanning under Andreas Schroeter. Skoleloven av 1827 forutsatte at det skulle vere minst en fast skole, såkalt kirkeskole, i hver kommune. Her i Sandeherred tok dette tid. 

SE RESTEN AV HISTORIEN HER