Blant kjente personer fra Fevang, er bl.a. stortingsrepresentant Olaus Bjørnum (1844 – 1910) og lærer Thor Henrik Sørensen Fokserød (1850 – 1950).

Les mer

Olaus Klaveness Bjørnum ble født på gården Bjørnum i 1844. Han fikk ingen annen utdannelse enn vanlig almueskole, men viste seg tidlig å være både vite­begjærlig og iherdig, og ble etter hvert en av bygdas mest kunnskapsrike menn. I tillegg var han svært praktisk anlagt. Klaveness brukte sine evner i tjeneste for bygda og samfunnet, og ble derfor utpekt til mange offentlige verv. Etter hvert engasjerte han seg også politisk, og ble i 1877 valgt inn i herredsstyret i Sandar, 33 år gammel. I 1888 ble han også valgt inn i formann­skapet, og var i tillegg ordfører i Sandar i nesten 17 år. I perioden 1891 – 1893, var han også stortings­representant, for Venstre. I 1897 ble han ansatt som herredskasserer i Sandar. Klaveness var en svært avholdt mann. Da han døde i 1910, ble han begravet fra Sandar kirke. Da var det reist æresport for ham både ved kirken og ved hjemmet.

Thor Henrik Sørensen Fokserød ble født på en husmannsplass under Bjørnum gård i 1850.

Det ble tidlig klart at han hadde svært gode evner, og han greide å få seg utdanning som lærer. Han var i mange år lærer på Fevang skole, og en av de mest kjente menn i denne delen av kommunen. Sørensen var dessuten også dyktig med hendene. Etter at han kom hjem fra skolen på ettermiddagen, arbeidet han ved snekkerbenken hjemme, og laget praktisk talt alt av treverk på gården, bl.a. bord, stoler og senger, men også jordbruks- og kjøreredskaper. I flere år ledet han også misjonsarbeidet på Fevang. Da han sovnet rolig inn i 1950, hadde han passert 100 år.

Kilde: Møller, Vilhelm: Sandar, bind I, 1978.