Einar Sørensen var kjent som en stor spritsmugler, særlig i tiden fram til brennevinsforbudet ble opphevet i 1926, men smuglingen fortsatte også etter dette og dette preget nok festlivet på Granholmen i mellomkrigstiden. Einar Sørensen og hans kone drev Granholmen Turisthotell fram til 1936, da andre drivere overtok  

Les mer

Imidlertid fikk Sørensen etter hvert en mer ærefull historie både som vellykket eier og driver av Granholmen Turisthotell. Han var en av pionerne i frakten av flyktningetransporten fra Vestfold og over til Sverige an fikk bygget seg store hurtiggående båter som hadde sin base på Lystadslippen.  og ikke minst under den andre Verdenskrigen.. Der brukte han og hans medhjelpere både åpne snekker og fiskeskøyter.
Det fortelles blant annet om en transport den 22.mai 1942. Om bord i to båter vær med nesten 100 flyktninger, og de fleste i faresonen etter at tyskerne hadde rullet opp hjemmefrontgruppene i både Sandefjord og Sandar.
Einar Sørensen stod til rors på skøyten, og Einars sønn Einar jr. hadde ansvaret for motorbåten. Om bord i båtene var også polske flyktninger. Imidlertid kunne dette gått svært galt. En tilreisende dame møtte opp på kaia i Sandefjord og spurte en fremmed mann om hvor «svenskebåten» pleide å ligge. Heldigvis reagerte politimesteren i Sandefjord Leif Samuelsen raskt og arresterte damen, og da hadde politiet ryggen fri overfor tyskerne. Heldigvis gikk både denne og de mange andre transportene til Sverige bra.
 Det er ikke kjent hvor mange transporter og hvor mange mennesker Sørensen reddet fra tyskerne ved de farefulle transportene til Sverige, men det sies av det er flere tusen mennesker
Det dypt tragiske med Einar Sørensen, som altså hadde bidratt sterk til å redde utallige nordmenns liv, var at han omkom i en eksplosjon ute på Lindöen 10. mai 1945 – bare to dager etter at freden kom