05.01.1929: Sandefjord kommune kjøpte Kamfjordgt. 3.
29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Kommunal næringsdrift.

   
https://www.lardex.net