Henriksens skotøyforretning hadde sin første adresse i Thaulows gate 33. Den ble startet av Hans Henriksen i 1924 og videreført av sønnen Arne fra 1941. Den fantes på adressen i 1949.
Arne Henriksen flyttet senere sin skotøyforretning til Rådhusgata 14 , nedre del av Byparken. Senere overtok hans eldste sønn Arne denne forretningen. I tillegg overtok Arne Henriksen jr National Skofabrikks utsalg på hjørnet av Storgata/Kongensgate.