Thor's Sport lå i Kongens gate 31 og var en etterkommer av den mer kjente sports- og sykkelforretningen Nilsen & Johannesen. Oscar Johannesen som var en at starterne av forretningen var en var en ivrig lokalpolitiker i Sandefjord, og satt både i Formannskap og Bystyre for Arbeiderpartiet. Rett etter Den annen verdenskrig var han også varaordfører i byen

30.09.1937: På Arbeiderpartiets valgliste, reparatør J. O. Johannessen.

 

Det var Oscar Johannesen sønn Olaf og svigersønn Asbjørn Hvidsten som drev forretningen de siste ca 30 årene før Thor's Sport overtok forretning og verksted  en gang på 1970 tallet

   
https://www.lardex.net