Ifølge telefonkatalog for 1951 hadde baker H.M. Hansen & Co. utsalg i Kongens gate 4.

   
https://www.lardex.net