30.09.1937: På Høires valgliste, hvalfangstreparatør Oskar Larsen.

   
https://www.lardex.net