Bygd ca 1838 av skipper, senere kjøpmann og reder, Christen Christensen (Mikkelsen).
Kjøpt av kommunen i 1923 og innredet til prestebolig.
1954 bekostet konsul Lars Christensen ombygging til sjøfartsmuseum.
1971 ble bygningen fredet.
 

 

 

 

 

 

Se bilde av stedet idag