Sandefjords Blad 07.03.1935: Eieren av Kongens gate 24, fru Eline Nygaard, blev efter anbefaling av bygningsrådet meddelt tillatelse til, på visse betingelser, å anbringe et vindu i 2. etasje ut mot kommunens tomt, Dronningens gate 11.


Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net