1 er beliggende som neste hus på nordsiden etter hjørnebygget Storgata/Kongens gate. Tidl. Augemos Glassmagasin.
1 A er hjørnebygget nordøst for krysset Museumsgata/Kongens gate.
1 B er hjørnebygget nordvest for krysset Museumsgata/Kongens gate. Napergården.
1 C er beliggende som neste hus etter 1 B mot vest. Kinobygget "Verdensteatret", i dagligtale kalt "Øvre Kino".

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net