I 1933 har Sandefjord Betongvarefabrikk A/S  tilhold her. Senere flyttet de til Industriveien.
A. Sogn Gjerdefabrikk har også tilhold her i 1933.

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net