12.05.1932: Bortfeste av tomt. Maskinmester Mauritz Granerød, Sandar, tillatelse til feste av tomt nr. 12 i Kathrineborggaten.
Sandefjords Blad 13.02.1935: Innbrudd i Cathrineborggaten 12 hos mask. Granerød.
30.09.1937: På Venstres valgliste, maskinmester Mauritz Granrød.

   
https://www.lardex.net