Gnr. 118, bnr. 66 og 77

1951: Hovedbokholder Rolf Eriksen, Leikvollgaten 58, gift med Alvilde Aarholt Eriksen. Eriksen ble senere økonomidirektør og ass. direktør i Kosmos AS. Jobbet tett på Anders Jahre.
15.08.1998: Stein G. Dahl for byggetillatelse for den allerede oppførte garasjen i Leikvollgaten 58. Garasjen ble ødelagt ved et sprengningsuhell på naboeiendommen.
26.06.1999: Eiendomsoverdragelse, fra Stein Georg Dahl til Erik Moen og Terje Hagen.

Huset er solgt til Leiv Eriksen og skal rives våren 2023.
Nytt bolighus skal oppføres på eiendommen.

   
https://www.lardex.net