30.09.1937: På Høires valgliste, rørleggerformann Aage Høkedal.

1959: Provisor Ingvar Arnesen, Leikvollgata 45

   
https://www.lardex.net