07.07.1932: Tomtefeste. Kommunen festet bort tomten Leikvoldgaten nr. 57 (Brydeløkka) til frk. Gustava Aagaard.
30.09.1937: På Venstres valgliste, lærerinne Gustava Aagaard.
1959: Ingeniør Kristoffer Freng Wegger, Leikvollgata 57

   
https://www.lardex.net