1 er beliggende som neste hus på nordsiden etter hjørnebygget Storgata/Kongens gate. Tidl. Augemos Glassmagasin.
1 A er hjørnebygget nordøst for krysset Museumsgata/Kongens gate.
1 B er hjørnebygget nordvest for krysset Museumsgata/Kongens gate. Napergården.
1 C er beliggende som neste hus etter 1 B mot vest. Kinobygget "Verdensteatret", i dagligtale kalt "Øvre Kino".
 

05.01.1937: Under bygging, tomannsbolig med kontor, tannlæge Naper.

1982: Beboere, Esther og Steinar Inselseth.
Mars 1986: Selskap på adressen for Nancy Gjekstad som tidl. bodde i Kongens gate 1 A. Hun var gift med kjøpmann Ole Gjekstad. Se omtale i Sandefjords Blad 20.03.1986.
1986: Kongens gate 1 A er solgt av kaptein Steinar Inselseth til legekontor for dr. Dag Frøyshov. Hans laboratorium skal fortsette i naboeiendommen Bjerggata 44.
2007: Zhiyue Chen (tidligere eier av Hong Rui) har sammen med sin kone Sunny Zhu kjøpt gården og åpner restaurant.

 

   
https://www.lardex.net