Havna i bryggeområdet i Sandefjord har ofte vært et travelt område både sommer og vinter. Sommerene var inntil hvalfangsten var slutt i siste halvdel av 1960 tallet dominert av fangstflåtens båter, og da spesielt hvalbåtene.

På indre havn og rett ut for småbåthavna "Hesteskoen" lå Rosshavets båter Starbåtene tett i tett. På Stubb og ut over til Ranvik lå Kos-båtene som tilhørte Komsmosrederiet. På østsiden av fjorden fra Kamfjordværven og sydover lå Thor Dahls båter. I tillegg kom og gikk større og mindre fraktebåter - noen i faste ruter, mens andre i mer tilfeldige anløp. Alle med last til Sandefjord og omegn. 

Fra 1980 tallet kom fergetrafikken i gang med ulike ferger og bestemmelsessteder i Sverige og Danmark. De fleste rutene fikk relativt kort levetid inntil Sandefjordsmannen Jan Johansen startet med MF Bohus vinteren 1986 og med daglige avganger til Strømstad. Fergeruten ble først drevet under navnet Scandi Line. Dette selskapet ble kjøpt opp av Color Line som både fornyet flåten og økte antallet båter. Nå sist med den nye miljøfergen Color Hybrid. I tillegg har det danskregistrerte selskapet Fjordlinje også startet med sin ferge MF Oslofjord. Det er nå 3 ferger med i alt 6 avganger daglig fra Sandefjord til Strømstad og retur.