Her ser man hvordan det så ut tidligere da IRIS holdt til i Torgata 4.
Når Iris flyttet over gaten til Torggata 1 er usikkert.
1923 ble de nye lokalene med utserveringen overtatt av Th. Thilert. Hvem han overtok etter, har vi ikke kjennskap til.