Her ser man hvordan det så ut tidligere da IRIS holdt til i Torgata 4.

Når Iris flyttet over gaten til Torggata 2 er usikkert.
Det samme er også når de eksisterende lokaler ble overtatt til Humla under ledelse av :::

1923 ble de nye lokalene med utserveringen overtatt av Th. Thilert. Hvem han overtok etter, har vi ikke kjennskap til.