Ukjent opprinnelse. Står nord i Prestegårdens (Herredshusets) hage inn mot jernbanelinjen.


   
https://www.lardex.net