Brannstasjonen i Rådhusgata 17 ble bygget på tomten etter Nordmannen sykkelfabrikk og en trevarefabrikk.  Brannstasjonen stod ferdig i 1904.
Ettter hvert ble stasjonen meget trang og nedslitt, og Arbeidstilsynet konkluderte med at stasjonen måtte totalopprustes. Opprusting av stasjonen ble kalkulert til mellom 13 og 15 millioner kroner. Politikerne sa nei til dette og gjorde vedtak om bygging av ny stasjon. Temaet om ny stasjon i Sandefjord har vært diskutert så langt tilbake som i I950 men det tok altså 47 år til før det endelige vedtak ble gjort. Lokalisering av ny stasjon har vært gjenstand for diskusjon, men man endte opp med en tomt som ligger inntil hovedveien nær sentrum. Beliggenheten gjør at man får korte utrykningstider både til sentrum og ut mot E 18.
Ny brannstasjon ble bygget langs Sandefjordsveien i krysset mot Landstads gate og stod ferdig i 1999.

Kilde: Finn Olstad: Sandefjords historie