05.03.1936: Byggeplaner. Brandkonstabel Thv. Hansen skal oppføre en tomannsbolig i Kathrineborggaten 36.
05.01.1937: Under bygging, tomannsbolig, brandkonstabel Thv. Hansen.

   
https://www.lardex.net