08.11.1935: Tomtebortfeste. Tomten Kathrineborggaten 1 A til hr. Paul Pettersen. Hans byggetegninger ble godkjent.
05.03.1936: Byggeplaner. Thorleif Larsen skal bygge enbolig i Kathrineborggaten 1 A.
05.01.1937: Under bygging, enebolig, Erling Larsen.
24.10.1939: Tilflyttet, Arne Olsen fra Sandar.

   
https://www.lardex.net