Den 24.august 1887 stod den nyoppførte Almueskolen ferdig. Allerede i 1884 hadde bystyret gitt de nødvendige bevilgninger til tegninger og overslag, men byggekomiteen som bestod av reder Peter Anton Grøn, reder Ludvig Georg Sophus Larsen og førstelærer A.H. Larsen ble først valgt i februar året etter. Arkiitekt Eckmann  leverte tegninger til en bygning i 2 etasjer i mur til klasserommene og en trebygning for gymnastikksal.
Fra skoleårets begynnelse i august 1887 ble det innført formiddagsundervisning i alle klasser. Da den nye skoleloven kom i 1889 og hevet skolen til "folkeskole", lå Sandefjord godt an.
I bybrannen i 1900 brant trebygningen der det var gymnastikksal. Det ble etter hvert trangt i skolebygningen og i 1911 foreslo en byggekomite et tilbygg med gymnastikksal i underetasjen mot Rådhusgata.
I 1940 ble skolen rekvirert av tyskerne, og den 17. mai i 1940 flyttet tyskerne inn og eleven ble overført til Sande skole. Etter okkupasjonen gjennomgikk skolen store oppussingsarbeider sommeren 1945.
Høyeste antall elever ved skolen var tidlig på 1930-tallet med ca 830 elever.

Kilde: Roar L. Tollnes: Byvandring i Sandefjord

Se bilde av stedet idag