Nr. 32 lå midt i gateløpet til Hystadveien og antas revet rundt 1900.