30.09.1937: På Venstres valgliste, verkseier Thomas Eskedal.

   
https://www.lardex.net