30.09.1937: På Venstres valgliste, fru Mally Larsen.
17.09.1938: Sølvbryllup, maskinist Sofus Larsen og frue Mally, født Bugge, Kathrineborggaten 26.

   
https://www.lardex.net