30.09.1937: På Venstres valgliste, kjøbmann A. O.. Thoresen.

   
https://www.lardex.net