29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Tomtearealer. Bryggetomter.

   
https://www.lardex.net