29.09.1936: Kathrineborggata 34 A. Brydeløkka. Tilhører Sandefjord Kommune. Tomtearealer. Byggetomter.

   
https://www.lardex.net