Denne eiendommen  tilhørte i mange år familien Christensen-Moe som drev pølsemakeri og slakterforretning på den andre siden av kvartale, det vil si mot Torggata.

Sorenskriveren i Sandefjord hadde også kontorer i 1 etasje i Hjertnesprommenaden 5 inn til 1955, da de flyttet til den nye bygningen i Sandarveien 1.

1959: Disponent John Willy Holmgren, Hjertnespromenaden 5

 

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net