Denne eiendommen  tilhørte familien Christensen-Moe som drev pølsemakeri og slakterforretning.

Sorenskriveren i Sandefjord hadde også kontorer i 1 etasje i Hjertnesprommenaden 5,