18.06.1936: Tomtesalg. Man besluttet å forelegge andragende fra gartner Thorbjørn Syse om å få kjøpt tomten Kathrineborggaten nr. 27 for representantskapet med innstilling om at tomten selges til ansøkeren. Betingelsene er at tomten er bebygget innen 2 år.

02.07.1936: Bygningstegninger godkjent for Normann Andersens bygg, Kathrineborggaten 27.

   
https://www.lardex.net