07.01.1937: Tegninger godkjent. Maskinist Th. Gulliksens nybygg, Kathrineborggaten nr. 25.
05.05.1937: Påbegynt bygging, maskinist Gulliksen, tomannsbolig, Kathrineborggaten 25.

   
https://www.lardex.net