Hjertnespromenaden 9 er det fjerde huset på høyre side av gata og har hatt forskjellige eiere,. bl.a. Dagfinn Christophersen som drev motorsykkelforretning i Torggata.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Parkeringsplass og tomt for et midlertidig erstatningshus, med utspring fra nr 7, og har blitt til Hjertnespromenaden nr 9.
Eiendommen ble i 1874 solgt til lvar Andersen Gallis, men allerede samme år overtok dr. Julius Christensen.
Han var bror av kommandar Chr. Christensen ved A/S Framnas mek. Verksted.
Christensen var gjennom flere perioder Sandefjords ordfører.
Christensens frue, Dorothea, fodt Frost, var en habil amatørmaler.
Flere av hennes bilder er malt med utsikt mot Framnes og Stub med Hjertnes-jordene

Av senere eiere kan nevnes Ole Wegger. Han flyttet fra sin gård på Fjeldvik til Hjertnespromenaden 9, som nabo til sønnen Arnt.
Etter en rekke forskjellige eiere, overtok  Thorstein Hansen nr. 9 i 1977.
Bygningsrådet godkjente i januar 1979 med 5 mot 2 stemmer en søknad om rivning.
Og vedtaket ble umiddelbart (6. februar) effektuert.

Kilder:
Kulturminner utgitt av Sandar Historielag
Knut Hougen: Sandefjords historie ll. Oslo 1932.
Per Thoresen: Hjertnespromenaden og en bygård i 1870- og 1880-årene.
Sandefjord-museene: Årbok 1976-78.

   
https://www.lardex.net