06.06.1935: Tomtebortfeste, tomten Kathrineborggaten 1 C, bortfestes til hr. Hjørleiv Midttun.
18.03.1937: Ledige tjenester. Øvet, pålitelig hushjelp for post. Må ligge hjemme. Fru Helene Thorsen, Kathrineborggaten 1 C.
25.05.1937: Tjeneste ledig. Plass for yngre pålitelig pike. Må ligge hjemme. Henv. Brodtkorb, Kathrineborggaten 1 C.

   
https://www.lardex.net