18.12.1935: Rodeforstander rode 2: Kjøbmann Per Bjønnes, Kathrineborggt. 18.
31.12.1938: Tjeneste ledig. Flink, vennlig og selvstendig hushjelp får straks plass hos Bjønnes, Kathrineborggaten 18.

   
https://www.lardex.net