05.04.1938: Tjeneste ledig. Pike 18-20 år, får lett post. Må ligge hjemme. Larsen, Kathrineborggaten 32.

   
https://www.lardex.net