Vi har dessverre få gode bilder av Hjernespromenaden 1, og tar gjerne i mot bidrag

Se bilde av stedet idag