27.09.1938: Tjeneste ledig. Formiddagspost ledig for pålitelig hushjelp. Moderne leilighet. Fru provisor Sivertsen, Kathrineborggaten 42.

   
https://www.lardex.net