12.05.1932: Bortfeste av tomt. Banksekretær Nicolay Jacobsen har fått tillatelse til å feste tomten Leikvollgaten nr. 43.

   
https://www.lardex.net