Sandefjord kirke er en langkirke fra 1903 i Sandefjord kommune, Vestfold fylke. Byggverket er i tegl og har 600 plasser.

Den forrige Sandefjord kirk var en liten hvit trebygning fra 1872. Den var plassert parallelt med Storgaten, i området mellom nåværende Kongensgate og Rådhusgaten. Kirken var omgitt av en kirkepark som grenset mot Storgate og det som var den daværende Kirkegaten den nåværende Skolegaten. Denne gaten gikk tvers igjennom dagens Bypark på skrå med rettning opp til Christopher Hvidts plass. Kirken gikk med i bybrannen i 1900 sammen med store deler av sentrum for øvrig. Etter brannen ble dagens Sandefjord kirke bygget, den stod ferdig i 1903. Innvendig er kirken senere blitt betydelig fornyet. Altertavlen ble laget i 1963 av Dagfin Werenskiold og består av 17 felter grovt hugget i mahogny. Den er meget stor og inneholder scener fra Jesu liv.

Klokkespillet i Sandefjord kirke er datastyrt og er av internasjonal standard. Det spiller hver time på dagtid.

Kirken er kun åpen i forbindelse med kirkelige handlinger og andre annonserte arrangementer.

Kirkegården er ved kapellet, på nordsiden av Landstads gate. Gravminnene der er registrert av DIS-Norge.

Se bilde av stedet idag