Sandefjord gamle kirke var en liten hvit trebygning fra 1872. Den var plassert parallelt med Storgaten, i området mellom nåværende Kongensgate og Rådhusgaten. Kirken var omgitt av en kirkepark som grenset mot Storgate og det som var den daværende Kirkegaten den nåværende Skolegaten. Denne gaten gikk tvers igjennom dagens Bypark på skrå med rettning opp til Christopher Hvidts plass. Kirken gikk med i bybrannen i 1900 sammen med store deler av sentrum for øvrig. Etter brannen ble dagens Sandefjord kirke bygget, den stod ferdig i 1903. 

 

Se bilde av stedet idag