I Kongensgate 13 har det gjennom årene vært mange forskjellige butikker. Av eldre dato kan blant annet nevnes el. installasjon Noer-Sørensen as. Firmaet ble avviklet sent på 1960 tallet. Da var butikken flyttet over til Kongens gate 18

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net