Skaara Hotel ble drevet av Søren Skaara (1828-1893) fra 1860-tallet til hans død. Bildet viser familien Skaara. Bygget ble solgt til Sandefjord kommune, som rev det ca. 1902 for å utvide torvet. Hotellet lå øverst på torvet mellom dagens (2016) 17.mai-monument og Hvaltorvet. Søren Skaara kom fra Klåstad i Tjølling. Han ble tidlig enkemann og hadde seks barn.
Eldstedatteren Anne Tonette Skaara giftet seg med Thorvald Andersen fra Lahelle. Døtrene deres drev kafeen Torvstevnet på Torvet inntil ca. 1950.
Kafeen Torvstevnet ble revet på 1950-tallet.

Informasjon  av Inger Bjar-Kessler.