Foreningen har pr. 2019 utnevnt følgende fire æresmedlemmer:

- Dukken Abrahamsen.
- Svein Erik Moe.
- Laila Lund.
- Steinar Hvitstein i februar 2018.