Her var det tidligere en lekplass som ble anlagt tidlig på 1950 tallet. Rundt 1995 ble det bygget et boligkompleks her

Se bilde av stedet idag